Tin tức

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN “THỰC HÀNH TỐT SẢN XUẤT BAO BÌ DƯỢC PHẨM”

Ngày 03/07/2015, CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ CÔNG NGHỆ CAO VĨNH TƯỜNG chính thức được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “THỰC HÀNH TỐT SẢN XUẤT BAO BÌ DƯỢC PHẨM” do Cục trưởng Cục quản lí Dược chứng nhận.

Đọc tiếp

Công văn 302/BYT-QLD về việc triển khai thực hiện thông tư số 14 về GMP Bao bì dược phẩm

Bộ Y Tế phát hành Công văn số 302/BYT-QLD ngày 22/01/2014 để triển khai thực hiện Thông tư số 14/2012/TT-BYT về GMP bao bì dược phẩm cho các cơ sở đăng ký, sản xuất và nhập khẩu thuốc trên toàn quốc. Công văn 302 (Xem chi tiết tại đây)

Đọc tiếp

Khái niệm và phân loại cấp sạch theo GMP

Khu vực sạch là những khu vực có kiểm soát vể giới hạn tiểu phân lạ và vi sinh vật trong không khí và bề mặt thiết bị sản xuất, sàn, tường, trần phòng sản xuất. Khu vực này phải được thiết kế, xây dựng nhằm giảm thiểu các nguy cơ gây nhiễm, nhiễm chéo và duy trì cấp sạch. Cấp độ sạch của các phòng sản xuất cần được…

Đọc tiếp

Thông tư số 14/2012/TT-BYT quy định các nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất bao bì thực phẩm” và các hướng dẫn triển khai, áp dụng

GMP cho sản xuất bao bì dược phẩm. Hiện nay, có khá nhiều Các cơ sở sản xuất bao bì dược phẩm tại Việt Nam quan tâm tới các quy định của Cơ quan quản lý Nhà nước về các nguyên tắc, tiêu chuẩn GMP áp dụng cho lĩnh vực sản xuất/kinh doanh này. Công ty GMPc  tổng kết những vấn đề chính cùng với văn bản chính thức từ…

Đọc tiếp