Thông tin sản phẩm

Chai thuốc nhỏ mắt dẹp gồm thân + nắp + nút.

Đây là sản phẩm thuộc loạt bao bì vô trùng.

Thể tích : 10 ml

Mã số : A0260011SX

 

Zalo
Hotline