Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: Chai 60 ml

Mã số: A0204662SX

Thể tích tràn miệng: 77 ml

Chất liệu: HDPE

Đồng bộ: Nắp nhấn  & Nắp vặn

Zalo
Hotline