Thông tin sản phẩm

Mã sản phẩm: A0260461SX

Tên sản phẩm: NM 10 ml garanti (PP)_nắp cam

Dung tích:  10 ml

Nguyên liệu:PP

Màu săc: Màu trong

Zalo
Hotline