Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: Hủ 100 ml

Mã sản phẩm: Đang cập nhật

Thể tích: 100 ml

Chất liệu: PET

Đồng bộ: Nắp vặn & Nắp nhấn có garnaty & Nắp nhấn không có garanty

Zalo
Hotline