Thông tin sản phẩm

Mã số:A0216032SX

Tên sản phẩm: DD Xịt mũi 15 ml trắng sữa mới

Dung tích: 15 ml

Chất liệu:HDPE

Màu sắc: Màu trắng sữa