Thông tin sản phẩm

Tên sản phẫm: Hộp kẹo

Chất liệu: PP