Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: Chai 60 ml

Mã sản phẩm: A0204332SX

Thể tích tràn miệng: 65 ml

Chất liệu: HDPE

Đồng bộ : Nắp vặn

Zalo
Hotline