Công văn 302/BYT-QLD về việc triển khai thực hiện thông tư số 14 về GMP Bao bì dược phẩm

Bộ Y Tế phát hành Công văn số 302/BYT-QLD ngày 22/01/2014 để triển khai thực hiện Thông tư số 14/2012/TT-BYT về GMP bao bì dược phẩm cho các cơ sở đăng ký, sản xuất và nhập khẩu thuốc trên toàn quốc.

Công văn 302 (Xem chi tiết tại đây)

Zalo
Hotline